Tryggt Företagande

Vi på Plana Juridiska AB erbjuder företag och företagare effektiva instrument som leder till ett tryggt och säkert företagande. Genom att ansluta Ditt företag till Tryggt Företagande abonnemang får Du tillgång till följande 7 steg mot ett bättre och säkrare företagande.

Likviditetskontroll

Ett tryggt företagande bygger på att Du som företagare har full kontroll på bolagets likviditet och de förpliktelser bolaget och dess styrelse har gentemot olika myndigheter. Basen för allt tryggt företagande ligger i uppsikt över bolagets likviditet. Genom en egen enkel och regelbundet utförd likviditetskontroll i Excel, får Du full översikt över in- och utbetalningar samt en god bild av företagets likvida situation under ett år framåt. Likviditetskontrollen sammanställer egen fakturering, inkommande fakturor, betalningar, utlägg m.m. Du ser direkt de momsbetalningar och arbetsgivaravgifter som ska göras i närtid och undviker obehagliga överraskningar. I systemet kan Du även göra egna simuleringar och se olika utfall.

Redovisningskontroll

För att bolagets likviditet ska vara under kontroll är det väsentligt att det har fortlöpande styrning över sina affärshändelser och kan leverera resultat- och balansräkning, inför varje kvartalsslut, så att Du som företagare kan fatta rätt beslut för verksamhetens framtid. Vi hjälper företaget att finna bokföringstekniska lösningar inför redovisningsbyrån, i bokslutet och för revisorn.

Styrelse- och Bokslutskontroll

Vi tillhandahåller mallar för både styrelse och bolagstämmor samt tillhörande dokumentationer vilka hjälper företaget med styrelsemöten jämte tillhörande protokoll. Samt kontrollerar att bolagstämma hålls i rätt tid jämte tillhörande protokoll samt att årsredovisningen skickas in och registreras hos Bolagsverket i rätt tid. Alla dessa möten, protokoll och redovisningar är givetvis i överenstämmelse med aktiebolagslagens krav.

Trygg Företagare

Trygg Företagare - Bolaget
Våra jurister hjälper Dig översiktligt med de allmänna juridiska frågeställningar som Ditt företagande ger upphov till. Det kan gälla köp- och konsumenträttsliga frågor, frågor om avtalsrätt, marknadsrätt, bolagsrätt etc. och andra lagar och rättsregler som bolaget kommer i kontakt med. Om Du sedan vill, överförs ärendet till kvalificerad juridisk handläggning på timbasis. Som en tilläggstjänst erbjuds de vanligaste juridiska dokumenten.

Trygg Företagare - Privat
Våra jurister ser initialt över hur Ditt företagande kan komma att påverka Din och Din familjs privata ekonomi. Se oss helt enkelt som Ditt juridiska bollplank. Även generations- och exitplanering. Vi ger handfasta råd med hänsyn till vad som passar Din situation bäst. Som en tilläggstjänst erbjuds de vanligaste juridiska dokumenten.

Faktura- och påminnelseservice

Vi tar hand om hela faktureringsprocessen, från skapandet av faktura, reskontrahanteringen, bokning av betalningar, påminnelser och slutligen inkassohanteringen och eventuell efterbevakning.

 • Minskad kapitalbindning och förbättrad likviditet genom konsekvent hantering av fakturaflödet.
 • Lägre hanteringskostnad per faktura och minimerade kostnader för systemutveckling.
 • Endast rörliga kostnader (bundna till fakturavolymen).
 • Minskad kreditrisk. Fordringarna övergår tidigare till inkasso i ett integrerat flöde.
 • Genom kundportalen på vår hemsida lägger du direkt upp dina fakturor och vi tar hand om resten.
 • Du har hela tiden själv full insyn och kontroll över faktureringen och reskontran online.

Kontakta gärna vår kundsupport för mer information om fakturaservice

Plana Inkasso

Oavsett hur försiktig Du än är vid kreditgivning, så kommer företaget förr eller senare att behöva driva in fordringar genom inkasso. Att då ha en inkassopartner som är insatt i Din affärsverksamhet, Din kundpolicy etc. är mycket betydelsefullt för utfallet. Plana Inkasso AB, vars tjänster Du får tillgång till, prioriterar både en mycket snabb indrivning och en handläggning som är lyhörd för kundens egna instruktioner. Årsabonnemanget för Plana inkasso AB ingår kostnadsfritt. Genom en kundportal har Du möjlighet att online lägga upp nya ärenden samt följa hur befintliga ärenden fortskrider. Plana Inkasso ABs hemsida.

Kundsupport

Du har tillgång till vår support; måndag till fredag mellan 09:00 - 16:00. Här får Du hjälp av våra kunniga medarbetare med alla Dina frågor som ingår i Tryggt Företagande.
Vår support telefon är 08-559 013 99 och email support@planajuridiska.se.

Som ansluten till Tryggt Företagande, har Du även tillgång till:

Tilläggstjänster

Auktoriserad revisor

 • Auktoriserad revisor för bolaget från Convensia Revision i Stockholm för 15.000 sek /år.

Juridiska dokument

 • Kompanjonsavtal 1200 kr
 • Samarbetsavtal 1200 kr
 • Hyravtal 800 kr
 • Köpeavtal 800 kr
 • Äktenskapsförord 1000 kr
 • Testamente 1000 kr
 • Gåvobrev 800 kr
 • Bodelningsavtal 1200 kr

Saknar Du något dokument? Kontakta vår kundsupport för information om fler dokument.

Kreditupplysning

För dig som enkelt och snabbt har behov att kunna göra kreditbedömningar, samarbetar vi med CreditSafe AB, ett av världens största kreditupplysningsföretag. Du kan beställa fullständiga och detaljerade kreditupplysningar på företag, styrelseledamöter, bolagsmän, enskilda näringsidkare och privatpersoner. Kreditupplysningarna är laddade med den viktigaste informationen om företag och privatpersoner och ger dig ett enkelt och snabbt sätt att fatta välunderbyggda kreditbeslut på.

Du betalar enbart för den information du behöver, allt från en enkel anmärkningskontroll till en utförlig företagsrapport med uppgift om exempelvis bokslut, nyckeltal och koncernstruktur.

Pris från 350 kr per månad. Kontakta gärna vår kundsupport för mer information om kreditupplysningar.

Starta bolag

Bolagsformation

En del av ett tryggt företagande är att Du driver din verksamhet i rätt bolagsform. Vi kan erbjuda dig både ett svenskregistrerat aktiebolag och/eller ett engelskregistrerat aktiebolag (Ltd).

Fördelar med engelskt aktiebolag (Ltd):

 • Inget aktiekapital att sätta in
 • Inget låneförbud för ägarna
 • Inget eget kapital som kan förbrukas och bolaget komma på obestånd
 • Lätt att öppna filialer i olika länder
 • Ingen dubbelbeskattning mellan England och Sverige

Tryggt Företagande

 • BAS ABONNEMANG 795sek./mån.
  • Likviditetskontroll
  • Redovisningskontroll
  • Styrelse- och Bokslutskontroll
  • Trygg Företagare
  • Faktura- och Påminnelseservice
  • Plana Inkasso
  • Kundsupport
  • 12 mån. abonnemang
  • 2.600 kr uppstartskostnad
*Alla priser exkl. moms.

Vill du veta mer om eller ansluta dig till Tryggt Företagande?

Fyll i formuläret nedan och skicka det till oss så återkommer vi till dig.

 1. Jag vill veta mer Jag vill ansluta mitt företag